Hoeveel krijg je?

Afkoop van pensioen

Is je opgebouwde pensioenkapitaal bij Flexsecurity pensioen lager dan de afkoopgrens? Dan heb je een zogenoemd klein pensioen. Het is voor pensioenfondsen relatief duur om kleine pensioenen te beheren. Daarom mag Flexsecurity pensioen besluiten om je klein pensioen in één keer uit te betalen wanneer je minimaal 2 jaar geen pensioen bij ons hebt opgebouwd. Dit heet afkoop van pensioen. Je ontvangt dan in één keer je volledige opgebouwde pensioenkapitaal. Je ontvangt dan straks geen maandelijkse betalingen meer van Flexsecurity pensioen.

Als je hiervoor in aanmerking komt, dan krijg je automatisch bericht van ons. Het is niet mogelijk om zelf afkoop aan te vragen.

Wanneer afkoop?

Je kunt het aanbod krijgen om je pensioen in één keer uit te betalen als je een klein pensioen hebt én:

1. uit dienst gaat

Je kunt dan besluiten om je pensioenkapitaal mee te nemen naar je nieuwe pensioenfonds. Doe je dat niet? Dan kan Flexsecurity pensioen 2 jaar nadat je deelname is beëindigd, besluiten om je pensioen in één keer uit te betalen.

2. met pensioen gaat

Flexsecurity pensioen kan besluiten je pensioen in één keer uit te betalen op je pensioendatum óf de maand nadat je AOW-pensioen van de overheid ingaat. De keuze voor een van deze momenten kun je doorgeven naar aanleiding van de brief die je enkele maanden voor je AOW-gerechtigde leeftijd van ons ontvangt.

Wat zit in het afkoopbedrag?

Als Flexsecurity pensioen het bedrag in één keer uitbetaalt, dan is hierin alles opgenomen:

  • het ouderdomspensioen, en
  • het partnerpensioen.

Wanneer uitbetalen?

Rond de eerste dag van de maand ontvang je bericht van ons. Als je vervolgens vóór de 17e van dezelfde maand via Mijn Pensioencijfers akkoord geeft voor uitbetaling, dan ontvang je het afkoopbedrag rond de 23ste van de volgende maand.
Voorbeeld: als je op 1 juni bericht van ons ontvangt en je geeft vóór 17 juni akkoord via Mijn Pensioencijfers, dan ontvang je het afkoopbedrag rond 23 juli.